Windows Virtual Desktop

Windows Virtual Desktop

Wdrażanie i skalowanie zwirtualizowanych pulpitów oraz aplikacji systemu Windows na platformie Azure

Usługa Windows Virtual Desktop to kompleksowa usługa w chmurze do wirtualizacji pulpitów i aplikacji. To jedyna infrastruktura pulpitu wirtualnego, która dostarcza uproszczone zarządzanie, wielosesyjny system Windows 10, optymalizacje dla usługi Microsoft 365 Apps for Enterprise i obsługę środowisk Usług pulpitu zdalnego. W kilka minut wdrażaj i skaluj swoje pulpity oraz aplikacje systemu Windows na platformie Azure i korzystaj z wbudowanych funkcji zabezpieczeń oraz zgodności.

Dostarczanie jedynego środowiska pulpitu wirtualnego z wielosesyjnym systemem Windows 10

Udostępniaj użytkownikom jedyny wielosesyjny, zwirtualizowany w chmurze pulpit systemu Windows 10, który jest wysoce skalowalny, zawsze aktualny i dostępny na dowolnym urządzeniu.

Włączanie optymalizacji dla usługi Microsoft 365 Apps for Enterprise

Dostarczaj najlepszą wersję usługi Microsoft 365 Apps for Enterprise ze scenariuszami wielosesyjnych pulpitów wirtualnych, aby udostępniać użytkownikom najwydajniejsze środowisko zwirtualizowane.

Migrowanie pulpitów zdalnych i aplikacji systemu Windows Server na platformę Azure

Zmigruj swoje środowisko Usług pulpitu zdalnego za pomocą uproszczonej funkcji zarządzania i wdrażania na platformie Azure.

Wdrażanie i skalowanie w kilka minut

W ciągu kilku minut wirtualizuj i wdrażaj nowoczesne oraz starsze aplikacje w chmurze za pomocą ujednoliconego zarządzania w witrynie Azure Portal.

Bezpieczniejsze i wydajne środowisko pulpitów wirtualnych na platformie Azure dzięki platformie Microsoft 365

Wdróż kompletne, inteligentne rozwiązanie, które zwiększa kreatywność i ułatwia wszystkim współpracę. Przejdź na platformę Microsoft 365 i uzyskaj usługę Office 365, system Windows 10 oraz pakiet Enterprise Mobility + Security.

Elastyczna migracja do chmury dla usług pulpitu zdalnego

Zoptymalizuj swoje środowisko w chmurze, obniżając przy tym koszty aplikacji i komputerów z systemem Windows Server. Uzyskaj wszystkie narzędzia i zasoby, których potrzebujesz, aby bez obaw migrować swoje aplikacje, dane i infrastrukturę we własnym tempie.

Obsługiwane przejście na system Windows 10

Wkrótce zakończy się wsparcie rozszerzone dla systemu Windows 7 — uzyskaj bezpłatne rozszerzone aktualizacje zabezpieczeń dla pulpitu wirtualnego systemu Windows 7. Obejmuje to więcej opcji obsługi dla poprzednich wersji aplikacji podczas przechodzenia do systemu Windows 10.