Zasady przetwarzania danych osobowych

W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ W PC SOFT SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE

Poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w związku z prowadzeniem bezpośredniej komunikacji marketingowej z naszymi potencjalnymi klientami biznesowymi lub podmiotami współpracującymi.

 

KIM JESTEŚMY?

Nazywamy się PC Soft Systemy Teleinformatyczne, Jan Witko i swoją działalność prowadzimy w Strzelcach Krajeńskich (66-500) przy ul. Gorzowskiej 32B, 66-500.

Kontakt z nami możliwy jest pod adresem e-mail biuro@pcsoft.com.pl lub listownie pod adresem: PC Soft Systemy Teleinformatyczne, ul. Gorzowska 32B, 66-550 Strzelce Krajeńskie.

Kontakt w tematach dotyczących prawa ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem: ado@pcsoft.com.pl.

 

SKĄD MAMY PANI/PANA DANE OSOBOWE?

Pani/Pana dane osobowe pozyskujemy na podstawie informacji z publicznie dostępnych i oficjalnych źródeł (np. CEIDG, KRS, GUS, oficjalne strony internetowe firm). Nie pozyskujemy danych, które nie są podane do wiadomości publicznej.

 

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY PANI/PANA DANE OSOBOWE?

Pani/Pana dane przetwarzamy po to, aby dowiedzieć się, czy jest Pani/Pan zainteresowana/y współpracą z nami i jeśli tak – aby złożyć Pani/Panu konkretną propozycję współpracy poprzez kontakt e-mailowy.

 

JAKIE KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZAMY?

Przetwarzamy Pani/Pana dane kontaktowe (np. adres e-mail) oraz podstawowe informacje o miejscu pracy. Są to wyłącznie informacje pozyskane na podstawie publicznie dostępnych źródeł (np. strony www).

 

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY PANI/PANA DANE?

Pani/Pana dane przetwarzamy do celów marketingowych – aby zaproponować współpracę korzystając z danych kontaktowych pozyskanych na podstawie publicznie dostępnych źródeł. Mamy w tym prawnie uzasadniony interes, określony wyraźnie w przepisach ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (motyw 47 RODO). Cel marketingowy obejmuje przedstawienie propozycji współpracy, która – jak wierzymy – może Panią/Pana zainteresować.

Jeśli wyrazi Pani/Pan zainteresowanie naszą ofertą, to konkretne propozycje współpracy będziemy kierować za pośrednictwem e-maila dlatego, że wyraził(a) Pani/Pan na to swoją zgodę. Zgodę na taki kontakt marketingowy może Pani/Pan zawsze wycofać, np. pisząc na adres e-mail ado@pcsoft.com.pl lub pisząc na adres: PC Soft Systemy Teleinformatyczne, ul. Gorzowska 32B, 66-550 Strzelce Krajeńskie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY PANI/PANA DANE OSOBOWE?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy do momentu, gdy wyrazi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych albo gdy poinformuje nas Pani/Pan, że nie jest zainteresowana/y współpracą z nami. Jeśli nie otrzymamy żadnej odpowiedzi na naszą wiadomość, wówczas usuniemy Pani/Pana dane po upływie 30 dni od wysłania wiadomości.

 

KTO JEST ODBIORCĄ PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH?

Pani/Pana dane ujawniamy:

  1. podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy do prowadzenia korespondencji e-mailowej;
  2. podmiotom obsługującym nasze systemy IT;
  3. podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze dotyczące ochrony danych osobowych.

W każdym przypadku, gdy ujawniamy Pani/Pana dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów. Każdemu z podwykonawców ujawniamy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia celu przetwarzania danych. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają Pani/Pana dane w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły Pani/Pana dane osobowe i spełniały wymogi RODO.

 

JAKIE MASZ PRAWA?

Prawo ochrony danych osobowych daje szereg praw, z których można skorzystać w dowolnej chwili. Pani/Pana prawa obejmują:

  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz zasad ich przetwarzania;
  2. prawo do sprostowania danych;
  3. prawo do usunięcia danych;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych (w razie wyrażenia zgody na kontakt marketingowy).

Uprawnienia, o których mowa powyżej można  wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail: ado@pcsoft.com.pl lub pisząc na adres: PC Soft Systemy Teleinformatyczne, ul. Gorzowska 32B, 66-550 Strzelce Krajeńskie.

Jeżeli uzna Pani/Pan, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, to ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia należy podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać, jakie działanie uznaje Pani/Pan za naruszające prawa lub wolności i czego się w związku z tym Pani/Pan domaga. Skargę należy złożyć bezpośrednio do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl).

 

PRAWO DO SPRZECIWU

Odrębnie chcemy Panią/Pana poinformować, że ma Pani/Pan również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych (opisanych powyżej). Sprzeciw można zgłosić na adres e-mail ado@pcsoft.com.pl lub pisząc na adres: PC Soft Systemy Teleinformatyczne, ul. Gorzowska 32B, 66-550 Strzelce Krajeńskie.