Polityka prywatności

Oświadczenie o ochronie prywatności


Szanujemy Twoją prywatność bez względu na to, czy kupujesz nasze rozwiązania ( usługi, towary, produkty ), czy tylko przeglądasz ofertę na stronie internetowej. Chcemy, aby nasza polityka ochrony prywatności dawała Ci poczucie bezpieczeństwa.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: GDPR) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Ci przysługiwały określone prawa związane z przetwarzaniem przez PC Soft Systemy Teleinformatyczne, Jan Witko ( dalej: PC Soft ) z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich Twoich danych osobowych.

Odpowiedzialnie podchodzimy do przetwarzania danych osobowych wszystkich osób, z którymi pracujemy i współpracujemy. Nadal chcemy być z Tobą w kontakcie. Dane zawsze podajesz nam dobrowolnie, a my zachowujemy je w poufności. Niniejsza informacja dotyczy wszystkich danych osobowych przekazywanych nam przez Ciebie.

Pragniemy zapewnić, że PC Soft dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi.

 

Dane osobowe gromadzone przez firmę PC Soft


Na podstawie art. 13 GDPR informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. obowiązywały będą poniższe zasady związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez PC Soft.

Administratorem przekazanych nam danych osobowych ( w tym danych kontaktowych, takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu itp. ) jest PC Soft. Odpowiadamy za wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności w odniesieniu do realizacji praw przysługujących podmiotom danych.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz kontaktować się nami przez email: ado@pcsoft.com.pl.

 

W jaki sposób firma PC Soft korzysta z danych osobowych


Twoje dane przetwarzane są przez nas w celu świadczenia naszych usług oraz w wypadku wyrażenia stosownych zgód w celach marketingowych. Dane podlegają profilowaniu w celu przedstawienia Ci najbardziej korzystnej i dopasowanej do Twoich preferencji oferty oraz dokonywania analiz, które pozwolą udoskonalać nasze usługi i maksymalnie personalizować komunikację. Zapewnienia większego bezpieczeństwa usług, a tym wykrywania ewentualnych nadużyć.

Dane osobowych będą przetwarzane w szczególności w celu:

 • kierowania na Twój adres e-mail, telefon przez PC Soft treści marketingowych w tym informacji marketingowych, promocji produktów oferowanych przez nas (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) Art. 6 ust. 1 lit. a) – dobrowolna zgoda);
 • kierowania na Twój adres e-mail, telefon przez PC Soft treści marketingowych w tym usług i produktów oferowanych przez PC Soft (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes PC Soft (art. 6 ust. 1 lit f GDPR), uzasadniony interes PC Soft polega na kierowaniu do Ciebie treści marketingowych drogą e-mailową w zakresie wyrażonej zgody na taką formę komunikacji;
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu PC Soft polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami — podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PC Soft, (art. 6 ust. 1 lit f GDPR).

Twoje dane osobowe będą przekazywane organom uprawnionym do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa.

 

Jak długo przetwarzamy dane


W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Ciebie treści marketingowych, będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych PC Soft prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PC Soft. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymaganym przepisami prawa.

 

W jaki sposób uzyskać dostęp do danych osobowych i je kontrolować


Posiadasz prawo dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii oraz żądania ich sprostowania, usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, do cofnięcia zgody w przypadku, gdy PC Soft będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy GDPR.

Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Ciebie treści marketingowych.

 

POLITYKA COOKIES

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

 

§ 1 DEFINICJE

 • Serwis – serwis internetowy działający pod adresem www.pcsoft.pl

 • Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora.

 • Administrator – firma PC Soft, prowadząca działalność pod adresem: ul. Gorzowska 32B, 66-500 Strzelce Krajeńskie, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 599-020-16-50, o nadanym numerze REGON: 003158351, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

 • Użytkownik – osba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.

 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

 • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika.

 

§ 2 RODZAJE COOKIES

 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu.

 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych.

 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

 

§ 3 BEZPIECZEŃSTWO

 • Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktynie niemożliwe.

 • Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników.

 • Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

 

§ 4 CELE DO KTÓRYCH WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIE

 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o prefernecjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.

 • Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbirania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

 • Wyświetlanie reklam – w tym profilowania, remarketingu, retargetingu oraz łączenia się z mediami społecznościami, wyświetlania reklamy behawioralnej (opartej na zainteresowaniach) mającej dostarczać Użytkownikom treści reklamowej dostosowanej do ich zainteresowań lub profili, mogą być używane również do wyświetlania reklam poza stronami Serwisu (także z wykorzystaniem tzw. third party cookies) naszych partnerów reklamowych. Naszym celem jest opracowanie oferty reklamowej, która będzie atrakcyjna i korzystna dla Użytkownika, dlatego w ramach reklamy behawioralnej Użytkownik może zobaczyć przede wszystkim informacje o produktach lub usługach, które oglądał lub sprawdzał już na naszych stronach.

 

§ 5 SERWISY ZEWNĘTRZNE

Administrator nie współpracuje z serwisami zewnętrznymi i Serwis nie umieszcza ani nie korzysta z żadnych plików zewnętrznych plików Cookie.

 

§ 6 MOŻLIWOŚCI OKREŚLANIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTĘPU NA URZĄDZENIACH UŻYTKOWNIKA PRZEZ SERWIS

 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies.

 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.

 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkowanik korzysta z usług Serwisu.

 

§ 7 WYMAGANIA SERWISU

 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

 

§ 8 ZMIANY W POLITYCE COOKIE

 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.

 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.

 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.