Robotic Process Automation (RPA)

Robotic Process Automation (RPA)

Czym jest termin Robotic Process Automation?

Zrobotyzowana Automatyzacja Procesów (ang. Robotic Process Automation (RPA)) jest to technologia automatyzacji powtarzalnych procesów biznesowych, z wykorzystaniem programów komputerowych, czyli robotów symulujących pracę człowieka. Zrobotyzowana Automatyzacja Procesów znajduje zastosowanie w gospodarce wykonując zadania powierzane wcześniej konkretnym pracownikom. Roboty RPA są programowane do samodzielnego wykonywania działań, o różnym stopniu skomplikowania, które cechuje powtarzalność i ograniczona liczba wyjątków w regule algorytmu. RPA znajduje zastosowanie tam gdzie integracja wielu systemów informatycznych jest droga i czasochłonna. Działanie robotów polega na imitacji ludzkich zachowań – posługują się systemami informatycznymi w dokładnie ten sam sposób, logują się do wskazanych programów, pobierają potrzebne dane oraz umieszczają je we wskazanych bazach danych. Roboty nie potrzebują jednak tradycyjnych stacji roboczych z fizycznym interfejsem – wszystkie ich działania mają miejsce w środowisku wirtualnym.

Co odróżnia RPA od innych narzędzi automatyzacji przedsiębiorstw?

W przeciwieństwie do innych tradycyjnych rozwiązań IT, RPA umożliwia organizacjom automatyzację za ułamek wcześniejszych kosztów i czasu. RPA ma również charakter nieinwazyjny i wykorzystuje istniejącą infrastrukturę bez powodowania zakłóceń w systemach bazowych, których zastąpienie byłoby trudne i kosztowne. Do kolejnych różnic należą również:

  • szybka realizacja korzyści,
  • minimalna inwestycja początkowa,
  • wysoce skalowalne rozwiązanie, dostosowuje się do zmieniającego się otoczenia biznesowego.

Jak działa zrobotyzowana automatyzacja procesów?

Roboty RPA są w stanie naśladować wiele – jeśli nie większość – działań użytkowników. Logują się w aplikacjach, przenoszą pliki i foldery, kopiują i wklejają dane, wypełniają formularze, wyodrębniają ustrukturyzowane i częściowo ustrukturyzowane dane z dokumentów.

Do zadań automatyzacji należą:

  • Zwiększenie wydajności procesów, bez dezorganizacji pracy;
  • Usprawnienie procesów;
  • Wyręczenie pracowników w wykonywaniu żmudnych, powtarzalnych zadań;
  • Obniżenie kosztów wykonania procesów i zwiększenie zadowolenia klientów;
  • Zbudowanie w przedsiębiorstwie kompetencji i kultury automatyzacji;
  • Zapewnienie szybkich w obsłudze i skutecznych narzędzi automatyzacji.