Bezpłatne konto platformy Azure

Bezpłatne konto platformy Azure

Utwórz bezpłatne konto platformy Azure już dzisiaj

Zacznij pracę, przez 12 miesięcy korzystając z usług za darmo

Co dostaję?

To wszystko dostajesz z bezpłatnym kontem platformy Azure, a opłaty nie będą naliczane, dopóki nie zdecydujesz się zmienić wersji na wyższą.

12 miesięcy

z popularnych bezpłatnych usług

$200 środków

aby eksplorować dowolną usługę platformy Azure przez 30 dni

Zawsze bezpłatnie

Liczba usług: 25+

Co mogę robić na bezpłatnym koncie?

Zacznij pracę, przez 12 miesięcy korzystając z usług za darmo

Testuj i wdrażaj aplikacje przedsiębiorstwa

Korzystaj z usług Azure Virtual Machines i funkcji Dyski zarządzane platformy Azure oraz baz danych SQL, jednocześnie zapewniając wysoką dostępność i wydajność sieci za pomocą usługi Load Balancer.

Twórz niestandardowe środowiska mobilne

Twórz w oparciu o zainteresowania i zachowania klientów przy użyciu usługi App Service oraz rozwiązań Azure Cosmos DB, Xamarin, HockeyApp i Traffic Manager.

Uzyskuj wgląd w dane

 

Podejmuj lepsze decyzje i twórz bardziej dopracowane środowiska przy użyciu usług Machine Learning, Azure Databricks i HDInsight.

Które produkty są bezpłatne przez 12 miesięcy?

Te popularne produkty są bezpłatne przez 12 miesięcy

Linux Virtual Machines

WYSTĄPIENIA OBLICZENIOWE

750 godz.

Maszyna wirtualna B1S


Tworzenie maszyn wirtualnych z systemem Linux i wydajnością na żądanie w ciągu kilku sekund.

Windows Virtual Machines

WYSTĄPIENIA OBLICZENIOWE

750 godz.

Maszyna wirtualna B1S


Tworzenie maszyn wirtualnych z systemem Windows i wydajnością na żądanie w ciągu kilku sekund.

Dyski zarządzane

MAGAZYN

64 GB x 2

2 dyski SSD na poziomie P6


Zabezpieczona przestrzeń dyskowa Premium dla usługi Azure Virtual Machines z uproszczonym zarządzaniem.

Blob Storage

MAGAZYN

5 GB

Gorący blok magazynu lokalnie nadmiarowego


Używanie wysoce skalowalnego magazynu obiektów dla dowolnego typu danych bez określonej struktury.

File Storage

MAGAZYN

5 GB

Lokalnie nadmiarowy magazyn plików


Migrowanie do prostego, rozproszonego magazynu plików dla wielu platform bez konieczności zmiany kodu.

SQL Database

BAZY DANYCH

250 GB

 

 


Tworzenie usługi SQL Database z wbudowanymi funkcjami analizy.

Azure Cosmos DB

BAZY DANYCH

5 GB

400 jednostek żądań


Tworzenie i skalowanie aplikacji przy użyciu globalnie dystrybuowanej, wielomodelowej usługi bazy danych.

Przepustowość (transfer danych)

SIEĆ

15 GB

wychodzącego transferu danych


Wejściowy i wyjściowy transfer danych przy użyciu naszej niezawodnej sieci globalnych centrów danych.

Analiza tekstu NOWOŚĆ

SI I UCZENIE MASZYNOWE

Transakcje w warstwie 5 000

Warstwa S


Wyodrębniaj informacje, takie jak tonacja, wyrażenia kluczowe, jednostki nazwane i język w tekście.

Które produkty są zawsze bezpłatne?

Te produkty – w tym obejmujące przetwarzanie bezserwerowe, kontenery i sztuczną inteligencję – są zawsze bezpłatne

App Service

WYSTĄPIENIA OBLICZENIOWE

10

aplikacji internetowych i mobilnych oraz aplikacji interfejsu API


Szybkie tworzenie zaawansowanych aplikacji dla dowolnej platformy i dowolnego urządzenia przy użyciu wybranych urządzeń, w tym Node.js i PHP.

Functions

WYSTĄPIENIA OBLICZENIOWE

1 000 000

żądań na miesiąc

 


Przetwarzanie zdarzeń za pomocą bezserwerowej architektury kodu.

Event Grid

INTEGRACJA

100 000

— liczba operacji miesięcznie

 


Skorzystaj z niezawodnego dostarczania zdarzeń na wielką skalę.

Azure Kubernetes Service (AKS)

SI I UCZENIE MASZYNOWE

Bezpłatnie

 


Wdrażanie kontenerów i zarządzanie nimi przy użyciu wybranych narzędzi.

DevTest Labs

NARZĘDZIA DEWELOPERSKIE

Bezpłatnie

 


Korzystanie z szybkich, łatwych i zwartych środowisk tworzenia/testowania.

Active Directory B2C

TOŻSAMOŚĆ

50 000

liczba uwierzytelnień na miesiąc


Włączanie zarządzania tożsamościami i dostępem klientów w chmurze.

Co jeszcze muszę wiedzieć?

Czy aby założyć bezpłatne konto platformy Azure, muszę coś zapłacić?


Nie. Rozpoczęcie jest bezpłatne, a dodatkowo otrzymasz środki w wysokości $200 do wydania przez pierwsze 30 dni.

Co się stanie po wykorzystaniu bezpłatnych środków w wysokości $200 lub po upływie 30 dni?


Powiadomimy Cię o tym, a Ty podejmiesz decyzję, czy chcesz uaktualnić konto do subskrypcji z płatnością zgodnie z rzeczywistym użyciem i usunąć limit wydatków. Jeśli tak zrobisz, uzyskasz dostęp do wszystkich bezpłatnych produktów. Jeśli tego nie zrobisz, Twoje konto i produkty zostaną wyłączone i będzie konieczne uaktualnienie, aby wznowić użycie.

Co się dzieje po zakończeniu 12-miesięcznego okresu bezpłatnego używania produktów?


Pewne przydziały popularnych produktów z zakresu obliczeń, sieci, magazynu i bazy danych są bezpłatne przez 12 miesięcy po podniesieniu poziomu konta. Po upływie 12 miesięcy każdy z używanych produktów będzie nadal działać i będą naliczane opłaty zgodnie ze standardowymi stawkami płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Co jest potrzebne do utworzenia bezpłatnego konta?

 


Wystarczy numer telefonu, karta kredytowa i konto usługi GitHub lub nazwa użytkownika konta Microsoft (wcześniej identyfikator Windows Live).