Oferta dla biur rachunkowych – CHMURA DLA BIURA

Oferta dla biur rachunkowych – CHMURA DLA BIURA

Oferta kierowana jest do podmiotów, których przeważająca działalność oznaczona jest kodem PKD 69.20.Z.

Sage Symfonia 2.0 i Sage Symfonia ERP w chmurze Microsoft Azure.

Specjalne ceny na oprogramowanie Sage ( w licencji i subskrypcji ) – dogodne warunki zakupu usług online Azure oraz Office 365.

Oprogramowanie Sage umożliwia generowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Dla biur używających programów innych producentów oferujemy możliwość weryfikacji, utworzonego JPK przed przekazaniem do skontrolowania, przez aplikację Sage e-Audytor – serwis internetowy w Azure, który powstał we współpracy z firmą audytorską PricewaterhouseCoopers Spółka z o.o.