Microsoft Fabric

wprowadź swoje dane w erę sztucznej inteligencji

Microsoft Fabric umożliwia wykonywanie kompleksowych analiz i obejmuje pełny cykl życia danych – w tym ich pozyskiwanie i integrację, inżynierię danych, analitykę w czasie rzeczywistym, hurtownie danych, naukę o danych, analitykę biznesową oraz monitorowanie danych. Dzięki temu przyspieszysz analizę, tworząc modele AI bazujące na wspólnej podstawie bez konieczności łączenia danych pochodzących z różnych źródeł.

Dlaczego warto używać platformy Microsoft Fabric?