CZYCZYVAT

Czym jest CZYCZYVAT?

CZYCZYVAT to aplikacja internetowa, pozwalająca na sprawdzenie, czy podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Aplikacja umożliwia zweryfikowanie wielu podmiotów podczas jednego sprawdzania.

Wszystkie wyniki działania aplikacji zapisywane są na indywidualnym koncie użytkownika.

Jak korzystać z CZYCZYVAT?