Azure Site Recovery

chroń swoje dane i zapewnij ciągłość działania

Awarie i kryzysy są rzeczywistością, która może zdarzyć się w każdej chwili. Czy Twoja firma posiada plan odzyskiwania danych po awarii, który umożliwia szybkie przywrócenie działania po takich zdarzeniach,
przy minimalnym czasie przestoju i stosunkowo niskim koszcie infrastruktury?

Azure Site Recovery firmy Microsoft to rozwiązanie Disaster Recovery as a Service (DRaaS), które ogranicza ryzyko i sprawia, że odzyskiwanie danych po awarii jest proste, szybkie, przystępne cenowo i niezawodne,
a także zapewnia ochronę Twojej firmy. W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej, rozwiązanie to umożliwia powrót do normalności, a usługi są przełączane i przywracane w środowisku Azure.

Dlaczego warto korzystać z usługi Azure Site Recovery?

Rozwiązanie Azure Site Recovery oferuje firmom efektywność kosztową, łatwość wdrożenia i niezawodność. Wygoda polega na posiadaniu jednego punktu dostępu do wszystkich elementów, w tym procesów replikacji, odtwarzania po awarii i przywracania po awarii, aby zapewnić działanie aplikacji nawet podczas planowanych i nieplanowanych przestojów.

Korzyści płynące z usługi Azure Site Recovery

Rozwiązanie Azure Site Recovery ewoluowało w rozwiązanie, które może w pełni zastąpić wiele programów odzyskiwania danych. Oto najważniejsze korzyści płynące z Azure Site Recovery dla małych i średnich przedsiębiorstw:

Oszczędność kosztów

Jedną z najbardziej znaczących zalet posiadania planu ciągłości działania jest długoterminowa oszczędność kosztów. Właściwa dokumentacja może pomóc w lepszym zarządzaniu, ale także pomaga właścicielom firm i kierownictwu zidentyfikować obszary, w których można zaoszczędzić pieniądze, zwłaszcza gdy nadchodzi czas na modernizację sprzętu.

Ograniczenie przestojów

W pewnym momencie Twoja firma doświadczy przestojów. Ale kiedy dojdzie do katastrofy, może to mieć wpływ na działalność firmy. Można przegapić ważne okazje biznesowe, dostarczyć projekty klienta z opóźnieniem, a w rezultacie stracić fundusze, gdy próbuje się ponownie uruchomić firmę. Jeśli jednak posiadasz plan ciągłości działania, możesz wdrożyć wszystkie etapy, w tym tworzenie kopii zapasowych i procedury odzyskiwania danych.

Utrzymanie klientów

Utrzymanie klientów może być kosztowne, ale ponowne ich pozyskanie jest niezwykle kosztowne. Po awarii IT, odzyskanie starego klienta może być trudne. Może być jeszcze gorzej, jeśli dojdzie do utraty poufnych danych lub przedłużającego się okresu przestoju; zaufanie może zostać gwałtownie nadszarpnięte. Udany plan ciągłości działania IT umożliwia firmom utrzymanie wysokiej jakości usług, a Ty będziesz w stanie utrzymać swoich lojalnych klientów, jednocześnie pozyskując nowych.

Poprawia reputację marki

Ochrona wartości marki i jej reputacji ma kluczowe znaczenie przy świadczeniu usług dla klientów. Aktywny Plan Zachowania Ciągłości Biznesowej pozwala zachować i wzmocnić lojalność i reputację marki, przynosząc dodatkowe korzyści, takie jak lojalność klientów, zwiększenie marży zysku i możliwości ekspansji. Gdy firmie udaje się zminimalizować zakłócenia w świadczeniu usług podczas katastrofy czy cyber ataku, zazwyczaj wyróżnia się ona na tle konkurencji i utrzymuje silną reputację marki.

Zwiększa skalowalność biznesu

Zagrożenia związane ze złośliwym oprogramowaniem są dziś większe niż kiedykolwiek wcześniej. Plan ciągłości działania pomoże Twojej firmie przetrwać nieplanowane ataki. Jedną z kluczowych rzeczy do zrobienia w planie jest identyfikacja innowacyjnych rozwiązań. Zaawansowane technologie, takie jak rozwiązania danych w chmurze, upraszczają proces utrzymania dokumentów, usprawniają procedury tworzenia kopii zapasowych i zmniejszają koszty odzyskiwania danych po awarii. Usługi w chmurze są łatwo skalowalne, oferując większą elastyczność niż centrum danych w siedzibie firmy.