CZYCZYVAT

Czym jest CZYCZYVAT?

CZYCZYVAT to aplikacja internetowa, pozwalająca na sprawdzenie, czy podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Aplikacja umożliwia zweryfikowanie wielu podmiotów podczas jednego sprawdzania.

Wszystkie wyniki działania aplikacji zapisywane są na indywidualnym koncie użytkownika.

Jak korzystać z CZYCZYVAT?

Zarejestruj się w usłudze CZYCZYVAT poprzez stronę https://czyczyvat.pcsoft.pl

Po zalogowaniu się do usługi pobierz program NIP Extractor

 

Uruchom program NIP Extractor.

Wskaż sprawdzany plik JPK_VAT.

Skopiuj listę NIP-ów (Ctrl+C).

 

Wróć do usługi CZYCZYVAT.

Dodaj nową listę.

Wklej (Ctrl+V) listę do pola lista NIP.

Potwierdź listę przyciskiem Zapisz.